Home

Danuta Roman este expert în comunicare sociala, minoritǎţi și relatii interculturale. A studiat la Universitatea București și la Academia Română – București, Haga și Strasbourg. Este Doctor in Filosofie a Universitǎţii Bucuresti cu lucrarea „Homo videns, eticǎ și manipulare”, temă de mare actualitate într-o lume fluidă și tehnologizată, în care conceptele de comunitate, etică și educaţie trebuie să rămână repere constante ale omului.

A fost distinsǎ cu Diploma de Onoare a Fundaţiei Armonia (București, 2005)  și titlul de Ambasador al Păcii, conferit de  Federaţia Internaţionalǎ pentru Pacea Lumii (Seul, 2006), pentru activitatea desfăsurată în presă, conferinţe, emisiuni-radio TV, colaborări pe diferite proiecte cu ONG-uri interne și internaţionale, în vederea îmbunătăţirii comunicării interculturale și a climatului comunitar.

Publică articole în presa naţionalǎ și a comunităţii poloneze din România precum și în volume colective din ţară și din străinătate. Colaborează cu Televiziunea Română și  televiziuni din strǎinǎtate în realizarea de emisiuni dedicate cunoașterii culturii, istoriei și tradiţiilor minorităţii poloneze din România și pe alte probleme interculturale.

Sub semnatura lui Danuta Roman a aparut volumul de eseuri „Grădina memoriei poloneze/Ogród polskiej pamięci”, dedicat memoriei personalităţilor de origine poloneză, care și-au găsit odihna veșnică la Cimitirul Catolic „Bellu” din București, și care prin viaţa și activitatea lor au contribuit la dezvoltarea societăţii românești. Este în curs de apariţie un alt volum „Pe cărări poloneze ale timpului”, care continuă prezentarea memoriei poloneze pe pamânt românesc, având ca repere fundamentale valorile spiritului polonez – credinţă, onoare, patrie. Un alt volum  în curs de apariţie sub semnǎtura Danutei Roman este „Homo videns, Între eticǎ și manipulare”, dedicat problematicii omului contemporan într-o lume a relativismului valorilor, temă  de mare actualitate într-o  lume  fluidă  și tehnologizată  în care conceptele de comunitate, etică și  educaţie  trebuie să rămână  repere constante ale omului.

Create your website with WordPress.com
Get started